ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Το πρόγραμμα «Στήριξη Και Φροντίδα Μέσα από την Μουσική», έχει σαν στόχο την συναισθηματική φροντίδα  βρεφών και παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και τους παρέχει την αυτοπεποίθηση  και δύναμη που χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθούν φυσιολογικά. Βασικός στόχος είναι η θεραπεία πρώιμων ψυχικών διαταραχών και η πρόληψη των υποκείμενων κοινωνικών προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που αφορά στο βρέφος, στους γονείς και στην κοινότητα. Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων είναι η κλινική / θεραπευτική χρήση της μουσικής, η ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και η αλληλεπίδραση με ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι στις ανάγκες παιδιών και γονέων.

Η μουσική στη θεραπεία είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που βασίζεται στη δύναμη του μουσικού/συναισθηματικού συντονισμού και της συν-κίνησης ως μέσων δημιουργίας θετικών εμπειριών, και ουσιαστικώνδεσμών, προωθώντας έτσι την υγιή ανάπτυξης του παιδιού.

Έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση των γονέων που βιώνουν ψυχολογικές, οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, βοηθώντας τους να αναπτύξουν την ικανότητά τους να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών τους στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Τέλος, στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρωταρχικές ανάγκες των βρεφών και των παιδιών και τη σημασία της ποιοτικής αλληλεπίδρασης βρεφών/γονέων που εξασφαλίζει συναισθηματική σταθερότητα και ασφάλεια, με έμφαση στον ρόλο της μουσικής στην ενεργοποίηση της εσωτερικής ζωής, της δημιουργικότητας και της σκέψης.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ - ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η "Ανοιχτή Ακρόαση - Ρεσιτάλ Πιάνου στον Δρόμο για Όλους"

είναι μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  σχετικά με την ενσωμάτωση της μουσικής, των τεχνών και του πολιτισμού στην καθημερινή μας ζωή ως μέσο αλλαγής και ανάπτυξης. Για παράδειγμα, η μουσική αποτελεί μια έμφυτη φυσική ανθρώπινη διαδικασία με προκαθορισμένο αναπτυξιακό ρόλο και σημαντική επίδραση στο σώμα και στη ψυχή.


 Η ¨Ανοιχτή Ακρόαση¨ έχει σαν στόχο την γνωριμία και επαφή του κόσμου με την κλασσική κυρίως μουσική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

Παράλληλα, αποτελεί ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με το πώς η ακρόαση και ενεργή συμμετοχή στη μουσική υποστηρίζει θετικές διαπροσωπικές εμπειρίες καθώς και για το ρόλο της τέχνης και του πολιτισμού στην εξέλιξη και θετική αλλαγή ατόμων και κοινωνιών. 

Η Μουσική Κίνηση για την προώθηση των στόχων της, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς τοπικούς και διεθνής φορείς:


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 

SOLIDARITY NOW

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

ΣΥΝΑΘΗΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΩΤΟ.jpg

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ

ANOIXTH AKROASH.jpg

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΟΡΑΣΗ
ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ